Vedlejší en. produkty
-
Aditiva

Vedlejší energetické produkty jsou produkty vznikající při výrobě elektrické a tepelné energie po spalování tuhých paliv nebo během procesu odsíření spalin.

Zajišťujeme kompletní dodávky sorbentů a obchodování s VEP (Vedlejší Energetické Produkty).

Společnost EP Sourcing a.s. je členem Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP), která se zabývá oblastí využívání energetických produktů ve stavebním průmyslu, přípravou technických podmínek pro vedlejší energetické produkty (VEP) a podílí se také na přípravě podkladů pro příslušnou legislativu (technické podmínky využívání, národní strategie a jiné).

Certifikované produkty:

  • Popílek (z klasických nebo fluidních kotlů)
  • Struska, škvára, ložový popel
  • Energosádrovec
  • Granulát, Stabilizát

Využití vedlejších energetických produktů

Popílky jsou využívány pro výrobu betonů, pórobetonů, cihlářské výroby, výroby cementu, suchých omítkových a zdících směsí nebo výrobu umělého kameniva, či keramického zboží a spousty dalších produktů.

Struska je využívána pro násyp zemních těles pozemních komunikací, zásyp opěrných konstrukcí, zásyp a obsyp liniových staveb inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, plynovody), ostřivo při výrobě cihlářských pálených výrobků.

Energosádrovec je jako surovina běžně využíván hlavně při výrobě sádrokartonových desek, sádry, při výrobě cementu jako regulátor doby tuhnutí, aktivátor postupu tvrdnutí pórobetonu, nebo se využívá při výrobě omítkových směsí.

Granulát, Stabilizát je certifikovaná směs VEP a pojiva. Využívá se hlavně ke zpevnění podloží při výstavbě pozemních komunikací a jiných liniových staveb, výstavbu hrází, modelaci terénu, rekultivace území apod.

Naše společnost v oblasti VEP zajišťuje prodej suchých a vlhčených VEP vhodných pro rekultivaci ve vybraných lokalitách v ČR., dále pracujeme na prodeji VEP v rámci ČR i v rámci EU (dle REACH). Samozřejmostí je zajištění dopravy těchto materiálů automobilovou nebo nákladní vlakovou dopravou.

Společnost EP Resources CZ realizuje prodej VEP v rámci majetkových účastí (teplárny a elektrárny) společností EPH v České republice, jedná se o následující společnosti: Elektrárna Opatovice, a.s. , United Energy, a.s., Plzeňská teplárenská, a.s.

Popis a certifikáty jednotlivých VEP poskytujeme na vyžádání.

V rámci holdingu EPH můžeme doporučit case study v oblasti VEP také v Německu, Anglii, Itálii, Francii a Slovensku, kde společnost EPH působí.


Ostatní produkty

Lupek
Používá se v původním stavu, nebo tříděný v různých frakcích jako vyrovnávací podsypový materiál pro stavby komunikací a budov, násypy, zásypy a obsypy.
V původním stavu je těžený lupek (dle ČSN 721002) štěrk s příměsí jemnozrnné hlinitopísčité zeminy.

Aditiva – vápno, vápenec, močovina
Přísady do výrobního procesu při spalování sirnatých paliv v teplárnách a elektrárnách. Vápencové výrobky se významnou měrou podílí na snížení úniku emisí oxidů síry do ovzduší. Močovinu dodáváme zejména pro redukci emisí NOx.