Biomasa

Při vytváření vedoucího postavení na trhu s biomasou ve střední a východní Evropě podporujeme růst, udržitelnost a tvorbu hodnot. Mezi naše klíčové strategie patří budování silné teritoriální přítomnosti prostřednictvím pevných partnerství a diverzifikace podnikání v oblasti nových materiálů, trhů, služeb a společných podniků. Dále investováním do zařízení pro lepší efektivitu a kontrolu kvality, pokračováním v akvizicích aktiv v celém hodnotovém řetězci, které umožní optimalizaci přepravních a skladovacích kapacit.

Biomasa je jedním z nejčistších zdrojů energie, a proto v souvislosti se snahou snižovat celosvětovou spotřebu uhlí, roste její popularita. Biomasa určená pro energetické účely je tvořena odpadem, který vzniká při průmyslové, stavební, lesnické, zemědělské a živočišné výrobě.

EP Resources každoročně dodává více než 500 tisíc tun biomasy do tepelných elektráren partnerské skupiny EPH a dalším významným společnostem. Externím zákazníkům dokážeme garantovat dlouhodobé dodávky biomasy s využitím železniční i silniční dopravy.

Portfolio stávajícího obchodu s biomasou jsem rozšířili také o štěpkování a výkup klestu. Díky vlastnímu modernímu štěpkovači JENZ poskytneme našim zákazníkům dřevní štěpku nejvyšší kvality.


biomasa1
biomasa3
biomasa5
biomasa4