Biomasa

Biomasa je jedním z nejčistších zdrojů energie, a proto v souvislosti se snahou snižovat celosvětovou spotřebu uhlí, roste její popularita. Biomasa určená pro energetické účely je tvořena odpadem, který vzniká při průmyslové, stavební, lesnické, zemědělské a živočišné výrobě.

EP Resources každoročně dodává více než 500 tisíc tun biomasy do tepelných elektráren v rámci Energetického a průmyslového holdingu a dalším významným společnostem. Externím zákazníkům dokážeme garantovat dlouhodobé dodávky biomasy s využitím vlastní železniční i silniční dopravy.

Portfolio stávajícího obchodu s biomasou jsem rozšířili také o štěpkování a nákup klestu. Díky vlastnímu modernímu štěpkovači JENZ poskytneme našim zákazníkům dřevní štěpku nejvyšší kvality.biomasa1
biomasa3