Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů


Příslušnými osobami podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů jsou pro společnosti:

 • EP Resources CZ a.s.
 • EP Logistics International a.s.
 • EP Cargo Invest a.s.
 • EP Intermodal a.s.
 • EP Power Minerals CZ, a.s.

Dita Petrová
tel.: +420 605 222 115
e-mail: dita.petrova@epresources.cz

Iva Duňková
tel.: +420 731 625 002
e-mail: iva.dunkova@epresources.cz

E-mailové adresy příslušných osob slouží výlučně ke sjednání schůzky pro osobní oznámení, nikoliv k podávání oznámení.


Oznámení lze podat:

 • písemně, prostřednictvím chráněného webového rozhraní Whistlelink (viz níže),
 • ústně, a to buď:
  • pořízením zvukové nahrávky prostřednictvím chráněného webového rozhraní Whistlelink (viz níže); nebo
  • osobním oznámením příslušné osobě.

Preferovaným kanálem pro podávání oznámení je chráněné webové rozhraní Whistlelink, které je přístupné z adresy

https://eplt.whistlelink.com/

Oznámení ve smyslu zákona lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.