Multiprach

Součástí portfolia společnosti je také hnědouhelný multiprach, který je využíván jako náhrada za topné oleje, černé uhlí a plyn.

Multiprach je výsledným produktem vysušeného a následně velmi jemně mletého hnědého uhlí. Cílem tohoto procesu je odstranění balastního podílu vody v palivu a výroba vysoce výhřevného paliva pro další použití. Hlavními zákazníky tohoto paliva jsou převážně obalovny, vápenné a cementárenské pece.

Jeho konzistence se blíží tekutému stavu, dosahuje proti běžnému uhlí až dvojnásobné výhřevnosti oproti běžnému hnědému uhlí. Díky své vlastnosti „tečení“ je použitelný pro zcela uzavřené systémy s vysokým stupněm automatizace. Dále se vyznačuje rychlou zápalností, vysokou reaktivitou, je stabilní v procesu hoření, má výbornou schopnost tečení a fluidizace, stejně jako u kapalných nebo plynných paliv. U některých technologií se používá jako adekvátní náhrada mazutu a ropných topných olejů.

Přeprava multiprachu je zajišťována v automobilových cisternách podle předpisu pro dopravu nebezpečných produktů. Zajišťujeme dodávky našim zákazníkům včetně dopravy.