O nás

EP RESOURCES CZ a.s.

Společnost EP Resources obchoduje s černým i hnědým energetickým uhlím, tříděnými sortimenty a hnědouhelným multiprachem. Společnost je taktéž významným odběratelem vápenných sorbentů pro odsíření spalin a následnou úpravu vedlejších energetických produktů vznikajících po spalování.

Přidanou hodnotou v oblasti paliv je individuální přístup k požadavkům každého zákazníka, zajištění logistiky, případně skladování i finančního zajištění.

V oblasti vedlejších energetických produktů (VEP) EPR realizuje prodej popílků, energosádrovce, strusky a granulátů. Uvedené produkty jsou certifikovány jako stavební výrobky a splňují veškerá technická, ekologická a zdravotní kritéria dle platné legislativy. EPR se zároveň zabývá novými přístupy v jejich uplatnění. Všechny uvedené komodity jsou přepravovány nákladními automobily a po železnici v rámci vlastních přepravních společností ze skupiny EPH.

Jsme součástí skupiny Energetický a průmyslový holding EPH. Jsme finančně silná a stabilní společnost s prokazatelnou historií

Obchodujeme s pevnými palivy, sorbenty a vedlejšími energetickými produkty.

Ročně dodáváme více než 3 mil. tun energetického hnědého uhlí, zajišťujeme prodej více než 2 mil. tun černého energetického uhlí a více než 600 tis. tun ostatních materiálů

Ve spolupráci s naší sesterskou firmou EP Resources AG obchodujeme importní energetické uhlí na území střední Evropy.

Poskytujeme individuální řešení při dodávce paliva a aditiv pro každého zákazníka s cílem zlepšení optimalizace nákladů na výrobě elektrické a tepelné energie

Poskytujeme smluvní garanci dlouhodobých dodávek paliva pro naše zákazníky

Zajišťujeme třídění a úpravu paliva dle požadavků zákazníka

onas